Leikskólagjöld
Leikskólagjöld eru innheimt samkvæmt gjaldskrá. Veittur er systkinaafsláttur vegna systkina sem eru samtímis í leikskóla eða hjá dagforeldri. Annað barn fær 50% afslátt, þriðja barn 75% afslátt og fjórða barn 100% afslátt. Foreldrar geta sótt um tekjutengdan viðbótarafslátt sem er 20% annars vegar og 40% hins vegar. Ekki er hægt að fá hvorutvegga systkinaafslátt og viðbótarafslátt.
Afsláttur leikskólagjalda október 2017

Ágæta foreldri / forráðarmaður

Átt þú rétt á viðbótarafslætti?

Nú í upphafi skólaárs er nauðsynlegt að endurnýja umsóknir um viðbótarafslátt af leikskólagjöldum og verða ALLAR eldri umsóknir felldar úr gildi frá 1. nóvember n.k. Til að öðlast viðbótarafslátt þarf umsókn að berast í gegnum „MÍNAR SÍÐUR“. Reglur um viðbótarafslátt leikskólagjalda

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti viðbótarafslátt af leikskólagjöldum samkvæmt eftirfarandi tekjuviðmiðum foreldra og forráðamanna og reiknast afsláttur einungis af dvalargjaldi leikskólagjalda. Tekjuviðmið Brúttótekjur á ári á mán afsl.

Einstaklingur:

0 til 3.980.852 kr. 331.738 kr. 40%

3.980.853 til 4.777.022 kr. 398.085 kr. 20%

Fólk í sambúð

0 til 5.573.192 kr. 464.433 kr. 40%

5.573.193 til 6.687.831 kr. 557.319 kr. 20%

Afsláttur er reiknaður út frá álagningu 2017 vegna skatttekna ársins 2016, þ.e. samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals (reitur 3.10.).

 Umsókn um afslátt þarf að berast fyrir 18. október og endurnýja fyrir hvert skólaár

 Umsóknir sem berast seinna þurfa að berast fyrir 20. hvers mánaðar vegna leikskólagjalda næsta mánaðar. Leikskólagjöld eru ekki leiðrétt afturvirkt.

Fylgigögn sem þurfa að fylgja umsókn eru eftirfarandi:

 Staðfest afrit af síðasta skattframtali (hægt að nálgast rafrænt afrit á www.skattur.is)

o Ef tekjur umsækjanda/foreldra/forráðamanna eru lægri en þær sem koma fram á skattframtali þurfa eftirfarandi gögn að fylgja:

 Launaseðlar síðastliðna þrjá mánuði

 Greiðsluseðlar vegna atvinnuleysisbóta(ef við á)

 Yfirlit yfir bætur frá Tryggingastofnun ríkisins (ef við á)

 Yfirlit yfir lífeyrissjóðsgreiðslur (ef við á)

Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is eða í þjónustuveri í síma 585-5500.

Bestu kveðjur Starfsfólk Hafnarfjarðarbæjar


GJALDSKRÁ LEIKSKÓLA Gildir frá 1.september 2015
1. Grunngjald er kr. 3.090 á mánuði fyrir hverja klukkustunda á dag.
2. Dvalargjald umfram 8,5 klukkustundir að 9 klukkustundum skal vera kr. 4.013
3. Dvalargjald umfram 9 klukkustundir skal vera kr. 7.000 fyrir hverja hálfa klukkustund.
4. Gjald fyrir morgunhressingu er kr. 1.623, síðdegishressingu kr. 1.623 og hádegisverð kr. 4.617
5. Lágmarksdvöl miðast við fjórar klukkustundir á dag.
6. Veittur er viðbótarafsláttur í ljósi tekna foreldra/forráðarmanna, 20% eða 40%, í samræmi við eftirfarandi tekjuviðmið.

Einstaklingur

0 til 3.334.088 kr. -(allt að á mánuði 277.841 kr.) 40%
3.334.090 til 4.000.905 - (allt að á mánuði 333.409 kr.) 20%

Í sambúð

0 til 4.667.723 kr. - (allt að á mánuði 388.977 kr.) 40%
4.667.724 til 5.601.268 kr. - (allt að á mánuði 466.772 kr.) 20%

Afsláttur er reiknaður út frá álagningu ársins á undan það er samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals (reitur 3.10). Ef tekjur hafa breyst á árinu skal skila inn gögnum um tekjur sl. þriggja mánaða.

Viðbótarafsláttur er ekki leiðréttur nema umsókn hafi borist fyrir 20. síðast liðins mánaðar. Alltaf skal greiða fullt verð fyrir fæði.
7. Systkinaafsláttur er veittur vegna systkina sem eru samtímis í leikskóla eða hjá dagforeldri. Afsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi, fyrir hvert barn umfram eitt. Fyrir yngsta systkini er greitt fullt gjald, en eftirfarandi afsláttur er veittur fyrir önnur systkini:

I. Fyrir annað systkini 30% afsláttur.

II. Fyrir þriðja systkini 60% afsláttur.
III. Fyrir þriðja systkini 100% afsláttur. Alltaf skal greiða fullt verð fyrir fæði.

8. Leikskólagjöld eru innheimt fyrirfram, gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi 15. hvers mánaðar.

9. Gagnkvæmur skriflegur uppsagnarfrestur á dvalarsamningi er einn mánuður hið minnsta og miðast við 1. eða 15. hvers mánaðar.
10. Greitt er fyrir leikskólavistina þó barn sé fjarverandi stöku daga.
11. Hægt er að sækja um breytingar á dvalarsamningi hjá leikskólastjóra með mánaðarfyrirvara á þar til gerðu eyðublaði og miðast allar breytingar við 1. eða 15. hvers mánaðar eða eftir nánari samkomulagi við leikskólastjóra.
12. Leikskólagjöld eru innheimt í ellefu mánuði þar sem öll börn skulu taka fjögurra vikna sumarleyfi. Til einföldunar eru leikskólagjöld ekki innheimt í júlí, þó svo börn taki sumarleyfi á öðrum tíma.
13. Leikskólar eru lokaðir í fimm virka daga á ári vegna skipulagningar á uppeldis- og fræðslustarfi leikskóla og endurmenntunar starfsfólks. Þessir dagar dragast ekki frá leikskólagjaldi.
14. Foreldrar/ forráðamenn geta sótt um niðurfellingu leikskólagjald ef barn hefur verið frá vegna veikinda í samfellt tvær vikur eða lengur. Sækja verður um niðurfellinguna sérstaklega og leggja fram læknisvottorð til staðfestingar um veikindi barnsins. Ef um langvarandi veikindi barns er að ræða geta foreldrar sótt um frekari niðurfellingu. Beiðnir um niðurfellingu eru metnar af leikskólastjóra í samráði við sviðsstjóra fræðsluþjónustu.

Samþykkt í bæjarráði í umboði bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 13.ágúst 2015

Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri